"Høst" - 1980.
Ta kontakt med Helge Øvrebø på telefon 95 08 22 71
eller epost hoevre@gmail.com

Selges for 18 000 kr.

Bilde i blått, 1993. Et av AH sine siste malerier.
Ta kontakt med Tor Anders Skjæveland på tlf. 90139889 eller epost toaboga@gmail.com